Mide Kanseri

Mide Kanserinde Tehlike Büyüyor

Mide Kanseri, başlangıçta beredeyse hiç belirti vermediği için erken evrede yakalanması zor olan Bir kanser türü. Görülme sıklığı da dünya genelinde artıyor. Ancak, midenin üst bölgesinde ortaya çıkan kanser tümörleri alt bölgedekilerden çok daha öldürücü.

Mide Kanserinin Diğer Kanserlerden Farkı Nedir?

Mide kanseri, hem dünyada hem de Türkiye’de görülme sıklığı giderek artan bir kanser. Çok sebebi var. Çevresel faktörler, kanserojen maddelere maruz kalmak, yanlış beslenme tarzı, sigara kullanımı... Mide kanserleri erken evrede hiç belirti vermeyebiliyor. Sadece yüzde 10-15 gibi bir oranda erken evrede yakalanabiliyor. Geri kalanı daha ileri evrelerde tespit edilebiliyor.

Mide Kanserinin Kendine Özgü Belirtileri Var mı?

Erken evrede kendisini gösterebilecek spesifik bir bulgusu yok. Genelde midenin müphem şikayetleri görülür. Mide ağrısı, şişkinlik, gaz, bulantı, ekşime, kusma görülebilir. Özellikle et yemeklerinden sonra bulantı yaşanabilir. Ayrıca, yedikleriniz darlıktan dolayı ince bağırsağa geçemezse bu da bulantı ve kusmayı tetikler. Kilo kaybı ve iştahsızlık da görülebilir. Yani hastalar büyük çoğunlukla, mide kanserine özgü olmayan bulgularla geliyorlar. Erken dönemde, doğrudan mide kanserini düşündürecek bir semptom yok.

Beş yıllık sağ kalım yüzde 50

Tüm Mide Kanserlerinin Seyri Aynı mı?

Midenin alt kısmından kaynaklanan tümörler daha az tehlikelidir. Bunlarda beş yıllık sağ kalım süresi, erken yakalandıklarında, yüzde 50 civarındadır. Bir de, midenin üst bölgesinde görülen kanserler var. Bunlar daha az sayıda gözükseler de, dünyada giderek daha sık görülmeye başlandı. Ayrıca bunların klinik seyri, midenin alt bölgesindeki kanserlere göre daha kötü. Erken evrede yakalandıklarında bunlarda beş yıllık sağ kalım süresi yüzde 10-15 civarında. Yani, midenin ince bağırsağa yakın kısımlarında çıkan kanserlerde klinik seyir daha iyidir, sağ kalım süreleri daha uzundur. Ama gelişmiş ülkelerde artık mide kanseri midenin alt kısmından üst kısmına doğru kayıyor.

Bu iki Tip Arasındaki Temel Fark Nedir?

Midenin alt ve üst kısımlarında görülen kanserlerde, tümörün biyolojik yapısında farklılıklar var. Alt kısımdaki tümörler biyolojik olarak daha yavaş seyirli. Üst kısımdaki tümörler ise daha agresif ve hızlı seyreden ve farklılaşması daha kötü olan tümörler. Hızlı büyüyüp vücuda daha hızlı yayılıyorlar. Bunlar daha ziyade geç evrede yakalanıyor. Erken evrede yakalanabilenlerin çoğu alt bölge tümörlerinden oluşuyor.

Endoskopi yaptırılmalı

Mide Kanserini Klinik Bulgu Vermeden Saptamak için Neler Yapılabilir?

O aşamada ultrasonografiyle, endoskopiyle yakalarsınız. Ayrıca üst batın tomografisi. Yani daha belirti vermeden yakalayabilmek için görüntüleme yöntemlerine ihtiyacımız var. Bunun için de tarama yöntemleri gerekir ama Japonya dışında ne Batı’da ne bizde böyle bir tarama yöntemi var. Birinci derece yakınlarında mide kanseri olanların veya mide kanseri olan birinin birinci derece yakınlarının, mutlaka bir kez endoskopi yaptırması lâzım. Ayrıca, mide kanserinin, kalın bağırsağın kalıtsal kanserleriyle de bağlantısı vardır. Aile bireylerinde kalın bağırsak kanseri veya meme kanseri öyküsü varsa, bu kişilerde mide kanseri riski biraz daha fazladır. Bu kişilerin de en az bir kez endoskopi yaptırmalarında büyük fayda var, ancak şimdilik bunların nasıl takip edileceği konusunda bir kılavuz yok.

Gençlerde daha sıklaştı

Mide Kanseri Sıklıkla Hangi Yaşlarda Görülüyor?

Mide kanseri, Türkiye’de dördüncü, beşinci sıralarda. Ama hem bizde hem de dünya genelinde bir artış var. Özellikle benim klinik deneyimim, genç yaşta mide kanseri sıklığı günümüzde biraz daha fazla. Mide kanseri aslında 60-65 yaşlarında görülür. Ama midenin üst kısmının tümörleri biraz daha genç yaşlarda ortaya çıkıyor. 40-45 yaşlarında mide kanseriyle karşılaşıyoruz.

Mide Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılıyor?

Olmazsa olmaz tedavisi, cerrahi. Lenf düğümleriyle birlikte mide tümörü çıkarılıyor. Bazen midenin yarısı, bazen tamamı alınır. Tümörün yerleştiği bölgeye göre cerrahinin şekli değişir. Ardından, evre 2 veya evre 3 ise, radyoterapi ve kemoterapi verilir. İleri evredeyse zaten sadece kemoterapi verilir, cerrahi uygulayamayız.

Medicana Sağlık Grubu © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.