• Kanseri kronik hastalıklar içerisinde değerlendirebilir miyiz? Genetik faktörlerin kronik hastalıkların oluşumunda önemli bir etken olduğunu söyleyebilir miyiz?

Esasen kronik hastalık derken tedavisinde başarımızın kısıtlı olduğu ancak semptomlarını kontrol edebildiğimiz hastalıları tanımlıyoruz. Yani hastalık süreğen olsa da hastanın yaşam kalitesini idame ettirecek tedavilerin uygulanmasıdır. İşte kanserdeki hedefimizde bu. Kanser hastalarını da bir şeker hastası veya tansiyon hastası gibi ilaçlarla yaşam kaliteleri bozulmadan uzun yıllar yaşatabilmek. Bunu kısmen başarmış olabilsek de ciddi bir grup hastada halen başaramadık Mesela metastatik meme kanserli bir hastayı sadece hormonoterapi ile uzun yıllar yaşam kalitesi bozulmadan tedavi etme şansımız varken ciddi bir grup hastada hızla hastalık ilerlemekte ve tedaviler başarısız olmaktadır.   

Kanserde genetik faktörler rol almaktadır ancak bunun oranı sadece %5-6 dır. Yani kanserin temel nedenleri daha çok sigara, beslenme, enfeksiyonlar ve çevresel faktörlerdir. Bu dört madde neredeyse kanserin %90'ından sorumludur. Yani yaşam standartlarımızı düzelttiğimizde kanseri ciddi oranda kontrol edebiliyoruz. Sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek, ki  bunun temelinde karbonhidratlardan uzaklaşmak gelir, kanseri büyük oranda engellemektedir.   

  • Kanserde genetik faktörler riski ne kadar arttırıyor?

Ailesinde kanser olan kişilerde kanser olma olasılığı artmaz. Ancak belirli kanser tiplerinde genetik geçiş önemlidir.   Yumurtalık kanserlerinin yaklaşık %10'unda genetik geçiş vardır. Ayrıca Ailesinde meme kanseri hikayesi olan kişilerde meme kanseri riski olmayanlara göre 2 kat artmıştır. Ailede genç yaşta kanser görülmesi veya 3 kuşakta benzer kanserlerin  görülmesi ailesel riskleri arttırmaktadır. Bunun yanında ailede birden fazla kanser görülmesi de ailesel olmayabilir. Bu noktada önemli olan taramaların dikkatli ve zamanında yapılmasıdır.       

  • En çok hangi kanser türlerinde genetik faktörler etkili?

Meme kanseri, yumurtalık kanseri, barsak kanserleri özellikle ailesel geçiş göstermektedir. Ancak unutulmamalıdır ki bu   kaserlerin de %90 dan fazlası ailesel özellik taşımamaktadır.

  • Ailede bir kanser hikayesi var, bu ömür boyu riskli grupta olduğumuz anlamına mı geliyor?

Böyle bir yargı çok yanlıştır.  Öncelikle mevcut kanserin gerekli testlerinin yapılarak ailesel geçiş gösterdiğinin tespiti gereklidir. Bu noktada temelde öenmli olan ailesinde kanser olan bireylerin mutlaka danışmanlık almaları ve taramalarını  titizlikle yaptırmalarıdır.   

  • Bu konuda önleyici ne gibi tedbirler alınabilir?

Genetik olarak kanser riskiniz saptansa bile esasen yapacaklarınız standarttır. Sigara alkolden kaçınmak, sağlıklı beslenmek ve spor Genetik risk faktörünüz yoksa da bunları yapmanız gerekiyor. Ancak ailede erken yaşta meme kanseri varsa ve diğer bireylerde de genetik danışmanlık sonrası kanser riski yüksekse koruyucu operasyon planlanabilir. Ancak buda çok zor bir  karardır. Yüzde kaç meme kanseri riskiniz varsa memelerin alınmasını onaylarsınız?   

  • Bu konu ile ilgili başka vurgulamak istediğiniz noktalar var mı?

Genetik faktörler önemli olsa da temelde yaşam biçiminiz hastalıkların belirlenmesinde çok daha önemlidir. Sigara alkol tüketen birinin genetik riskleri konuşarak kanserden korunmaya çalışması basit bir ironidir. Amerikaya göç eden uzak doğulular incelendiğinde 2. nesilden itibaren hastalıkları ve kanser tiplerinin Amerikalılarla benzerlik taşıdığı gösterilmiştir. Yani yaşam  biçimi ve çevre çok daha önemlidir.