Palyatif Bakım

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre palyatif bakım; Hasta ve ailesi yaşamı tehdit eden sorunlarla karşılaştığında ağrı başta olmak üzere diğer fiziksel,psiko-sosyal,manevi ve sosyal sorunların erken dönemde belirlenmesi,dikkatlice değerlendirilmesi ve tedavi edilmesiyle acı çekmenin önlenmesini,hasta ve ailesinin yaşam kalitesinin artırılmasını sağlayan bir bakım sistemidir.

Palyatif /Terminal dönemdeki hasta; Kalan yaşam sürelerinde herhangi bir yöntemle hastalığın tedavisinin mümkün olmadığı ancak belirti ve bulguların tedavi ve bakımla azaltılabildiği çoğunlukla ölümle sonuçlanan hasta grubunu tanımlar.

Hastaların kalan yaşam kalitelerini yükselterek, hasta ve ailelerinin kişisel, kültürel, dini inanç ve değerleri için,yeterli, güvenli ve standart bakım almalarını sağlamaktır.

Palyatif /Terminal dönemdeki hasta yaklaşımı: multisipliner  bir ekip işi olup, farklı uzmanlık alanlarından deneyimli doktorlar, uzman hemşireler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları,diyetisyenler,fizyoteraspistler ve diğer meslek grupları ve gönüllüler arasındaki işbirliğine dayanır.